شناسنامه شركت

شناسنامه شرکت
نام آبادچی
نوع شرکت سهامی خاص
نوع فعالیت طراحی ، اجراء و نظارت بر پروژه های عمرانی ، ساختمانی و مخابراتی
سال تاسیس 1366
شماره ثبت 4084
شناسه ملی 10200101549