معرفي شركت

شرکت آبادچی در سال 1366در شهر تبریز تاسیس و فعالیت خود را از همان سال با هدف فعالیت در بخش عمران وسازندگی آغاز نموده است . این شرکت در حال حاضر پس از 24 سال به یکی از شرکت های بنام شمالغرب کشور تبدیل شده و در کنار اجرای پروژه های عمرانی شرکت های داخلی درصدد ورود به بازار های کار خارج از کشور می باشد .
این شرکت برغم فشردگیهای کاری و همزمانی عملیات طراحی و اجرا ، همیشه رعایت اصول Q.C.D را سرلوحه کار خود قرار داده و سعی کرده با رعایت استانداردهای کیفی و بهره گیری از آخرین علوم روز و همچنین با همکاری بهترین مشاوران طراحی و مهندسی کشور در انجام رسالت خود سربلند و توانا باشد . این شرکت هم اکنون با در دست داشتن چندین پروژه بزرگ و کوچک در تمامی بخشهای ساختمانی ، تاسیساتی و مخابراتی و نگاه به توسعه روز افزون امکان انجام بزرگترین عملیات ساختمانی و تاسیساتی را در داخل و خارج کشور دارد .